Kaynakça örneği

Kaynakça örneği Kaynakça örneği, Kaynakça nasıl yazılır bir örnek?, APA ya göre kaynakça nasıl yazılır?, Bir kitap kaynakçada nasıl belirtilir 1 tane örnek veriniz?, Internet sitesi kaynak olarak nasıl yazılır?

Kaynakça nasıl yazılır bir örnek?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur. Örnek: Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010.

APA ya göre kaynakça nasıl yazılır?

Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

Bir kitap kaynakçada nasıl belirtilir 1 tane örnek veriniz?

Harfi., 3. Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., (Yayın Yılı), Kitabın Adı, (varsa Baskı Sayısı), Yayın Evi, Basım Yeri. Yayınevi, Ankara. Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi., (Yayın Yılı), Kitabın Adı, (varsa Baskı Sayısı), (Çevirmen Adının Baş Harfi., Çevirmenin Soyadı, Çev.), Yayın Evi, Basım Yeri.

Internet sitesi kaynak olarak nasıl yazılır?

Web sitesi kaynaklarında sitenin URL adresi ve siteye ulaşılan tarih belirtilmelidir. Kaynakça bölümü yazılırken; yazarın ismi, eserin ismi, eserin yayın evinin ismi, basıldığı şehir ve son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır.


Kaynak nasıl belirtilir?

Metin İçinde Kaynak Gösterme Örnekleri

İlk seçenek, yazarın soyadına ve araştır- manın yayın tarihine metin içerisinde yer verilmesidir (metin içinde kaynak gösterme); ikinci seçenek ise, metin içinde cümlenin tamamlanıp ardından ilgili bulguya ait kaynağın gösterilmesidir (parantez içinde kaynak göster- me).


Bir makalede kaynakça nasıl yazılır?

Makalelerin kaynakça gösterim şekli:

Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Aralığı. (Varsa) https://doi.org/XXXXXXXXXX.


Tez de kaynak nasıl yazılır?

Tezler: Yazarın soyadı, eserin yayımlandığı tarih ve sayfa numarası verilir. Şayet çalışma henüz yayımlanmamış ise kaynaklarda; Türkçe tezlerde “Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi”, İngilizce tezlerde ise “Unpublished Master's/Doctoral Thesis” şeklinde belirtilir.

Cümle sonuna kaynakça nasıl yazılır?

Yararlanılan eserler, kaynak listesinde numaralanarak, metinde o kaynağa yapılacak atıfta kaynak numarası ve sayfa numarası cümlenin sonunda parantez içinde gösterilir. Page 8 • Örneğin,1 nolu kaynağın 20. sayfasından yapılan alıntı cümle sonunda (1,s. 20) şeklinde gösterilmektedir.

Kaynakça hangi yazı stiliyle yazılır?

8. KAYNAKÇA YAZIMI:

Kaynakça APA 6 formatına göre yazılmalıdır. KAYNAKÇA başlığı 12 punto, kalın, sola dayalı ve büyük harflerle yazılmalıdır.


Ödevde kaynak nereye yazılır?

Öğretmenler performans ve proje ödevlerinde mutlaka kaynakça istemektedir. Tez yazarken de hangi kaynaklardan yararlanıldığının kaynakça olarak yazılması zorunludur. Kaynakça, performans ve proje ödevlerinin son sayfasına yazılmaktadır.

Alıntının alıntısı kaynakçada nasıl gösterilir?

Doğrudan alıntı yapılması durumunda; alıntı metni yazıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır. Tek bir sayfaya gönderme yapıldığında “s.”, birden çok sayfaya gönderme yapılıyorsa “ss.” yazılır.

Kaynakçada yazar adı nasıl yazılır?

Yazar Soyadı Tarih: sayfa/levha. Üçten Fazla Yazarlı Atıf: Yazar, Editör veya çeviren sayısı üçten çok ise ilk soyadı sonrasında “vd.” (ve diğerleri kısaltması) gelir. Kaynakça Antik Kaynaklar, Modern Kaynaklar ve Elektronik Kaynaklar şeklinde sınıflandırılmalıdır.

Ödev için kaynakça nasıl yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül "," işareti konulur.

Kitap kaynak olarak nasıl gösterilir?

Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası. Örnek Kullanım: Talip Özdeş, Maturidi'nin Tefsir Anlayışı, Baskı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003; 15.

Çelik Kapı1 Euro Kaç TLAnkara Göğüs Estetiği