Şekil kelimesinin eş anlamlısı

Şekil kelimesinin eş anlamlısı Şekil kelimesinin eş anlamlısı, Biçim ve şekil eş anlamlı mı?, Şekil ne anlama gelmektedir?, Sınamak eş anlamlısı nedir?, Yetenek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Şekil kelimesinin eş anlamlısı

Şekil kelimesinin eş anlamlısı olarak biçim sözcüğü karşımıza çıkmaktadır.

Biçim ve şekil eş anlamlı mı?

Şekil kelimesinin eş anlamlısı olarak biçim sözcüğü karşımıza çıkmaktadır.

Şekil ne anlama gelmektedir?

Biçim eş anlamlısı genel olarak form ve şekil kelimeleridir.

Sınamak eş anlamlısı nedir?

Şekil, nesnelerin iki boyutlu halleridir. Şekil bir yüzeyin sınırlanarak, ötekinden ayrılmasıdır. Şekil, nesnenin dış hatlarıdır. Şekil eni ve boyu olan bir düzlemdir.


Yetenek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Eski Türkçe bir sözcük olan sınamak, sınav sözcüğüyle aynı kökten türetilmiştir. Quiz, yazılı ve test, sınav türleri arasında yer alır. Üniversitelerde ise sınavlar vize, final ve bütünleme olarak üçe ayrılır. Sınamak kelimesinin ilk anlamı ise test etmek ve denemektir.

Şekil biçim eş mi zıt mı?

Bu kapsamda; kabiliyet, beceri ya da kapasite yetenek ile eş anlamlı kelimeler arasında yer almaktadır.

Cilt kelimesinin eş anlamlısı nedir?

1- Biçim: Eski Türkçe bir sözcük olan biçim, şekil ile eş anlamlıdır. 2- Suret: Suret, hem bir şeyin dış görünüşü hem de suret anlamına gelir.

Tasarımda şekil ne demek?

Bireyler ister cilt, ister ise ten kelimesini tercih ederek aynı anlamda kullanabilir. Cilt sözcüğünün eş anlamı olan sözcüklerden biri de, ten sözcüğüdür.

Değerler ne anlama gelir?

Şekil – Şekil , çizgilerle oluşturulan iki boyutlu tanımlanmış bir alandır. Farklı şekil türleri, hepsi kompozisyonun temel unsurları olan geometrik, soyut ve organik şekiller içerir.

Renk ne demek TDK?

En yaygın tanıma göre değer; istenilen, bireylerin hayatlarında yol gösterici olan, değişik önem derecelerindeki durum ötesi hedeflerdir. Değerler insanların tercih ve arzularını yansıtan bir belirleyicidir (Mehmedoğlu,2007:799; Güngör,1993:19).

Kocam kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Işığın, kendi öz yapısına veya cisimlerden yansımasına bağlı olarak gözde oluşturduğu duyum. Renk sözcüğünün mecazi anlamı "nitelik"tir. Bir olayın gerçekliğin ortaya çıktığını ifade etmek için mecazi olarak renk kelimesi kullanılır.

Sınadı ne demek?

Kocaman kelimesinin sahip olduğu eş anlamlardan biri de, koca kelimesidir. Koca kelimesiyle veya büyük kelimesiyle örnek cümle kurmak mümkündür.

Eş anlamlı kelimesinin eş anlamı nedir?

Şinasi İsminin Anlamı: Şinasi, Arapça kökenli bir isim olup, "mürekkeple yazan", "yazıcı" anlamlarına gelir.

Özlemin eş anlamlısı ne demek?

Eş anlamlı, anlamdaş, müteradif veya sinonim; yazılışları farklı olduğu hâlde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükler.

Ilginin eş anlamlısı ne demek?

Özlem sözcüğünün eş anlamlı kelimesi hasret sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

Çelik Kapı1 Euro Kaç TLAnkara Göğüs Estetiği