Molcef 400

Molcef 400 Molcef 400, Molcef 400 mg ne işe yarar?, Molcef ilacın yan etkileri nelerdir?, Molcef 400 mg ishal yapar mı?, Molcef antibiyotik kaç yaşında kullanılır?, Molcef 400 mg hangi hastalıklara iyi gelir?, Molcef nedir ne işe yarar?

Molcef 400 mg ne işe yarar?

MOLCEF bakterilere bağlı gelişen bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. MOLCEF'in kullanıldığı enfeksiyonlar şunlardır: Üst solunum yolu enfeksiyonları: Boğaz enfeksiyonu, bademcik enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, sinüzit. Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut zatürre, Akut ve kronik bronşit.

Molcef ilacın yan etkileri nelerdir?

Çok seyrek olarak baş ağrısı, böbrekte iltihap, hepatit, tıkanma sarılığı, geçici aşırı aktivite, kasılma tipi nöbete eğilimdir. Diğer sefalosporinlerde de olduğu gibi bazen kanama-pıhtılaşma süreçleri etkilenebilir, bu nedenle pıhtılaşma tedavisi alan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Molcef 400 mg ishal yapar mı?

İlacınıza bağlı olarak psödomembranöz kolit (şiddetli ve kan görülebilen ishal) bildirilmiştir. Bu nedenle ilacınızın kullanımı sırasında veya sonrasında şiddetli ishal meydana gelirse, ishal önleyici ilaçlar almayınız ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Molcef antibiyotik kaç yaşında kullanılır?

Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklarda doz:

MOLCEF aç ya da tok olarak kullanılabilir. Komplike olmayan gonokokkal enfeksiyonlarda tek doz 400 mg kullanılmalıdır, Streptokokkal tonsillofarenjit tedavisi mutlak 10 gündür. Erişkinler için uygun olan doz ve farmasötik dozaj şekillerinin kullanılması önerilir.


Molcef 400 mg hangi hastalıklara iyi gelir?

Günlük önerilen doz 400 mg'dır. Günde tek doz 400 mg veya iki eşit doza bölünmüş olarak 200 mg şeklinde kullanılabilir. Komplike olmayan gonokokkal enfeksiyonlarda tek doz 400 mg kullanılmalıdır. Streptokokkal tonsillofarenjit (boğaz ve/veya bademcik iltihabı) için tedavi süresi 10 gündür.

Molcef nedir ne işe yarar?

1. MOLCEF nedir ve ne için kullanılır? MOLCEF, sefiksim adlı bir ilaç etkin maddesini içermektedir. Bu ilaç sefalosporinler olarak bilinen bir antibiyotik grubuna dahildir.

Molcef kaç gün kullanılır?

Streptokokkal tonsillofarenjit tedavisi mutlak 10 gündür. Erişkinler için uygun olan doz ve ilaç formlarının kullanılması önerilir. Katı gıdalarda yutma güçlüğü olan hastalarda süspansiyon ve saşe formları kullanılabilir.

Molcef 400 mg aç mı tok mu?

Günde tek doz 400 mg veya iki eşit doza bölünmüş olarak 200 mg şeklinde klinik kullanımı önerilir. MOLCEF aç ya da tok olarak kullanılabilir.

Moksefen 400 mg tablet ne işe yarar?

MOKSEFEN'in etkin maddesi olan moksifloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara neden olan değişik türlerdeki bakterileri öldürerek etkisini gösterir. MOKSEFEN, 250 mililitrelik renksiz cam flakonlar (ilaç şişeleri) içinde kullanıma sunulmaktadır.

Molcef etkili mi?

Üriner sistemde akut komplike olmayan sistit ve üretritlerde; Escherichia coli, Proteus mirabilis ve Klebsiella türlerinin etken olduğu 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi: MOLCEF oral yoldan etkili bir antibiyotiktir. Besin alımı ilacın emilim oranını fazla etkilemez.

Antibiyotiğin vücuttan atılması ne kadar sürer?

Antibiyotik Bittikten Kaç Gün Sonra Vücuttan Atılır? Bu ilaç vücuda alındıktan sonra 35-40 saat sonra vücuttan atılır.

Antibiyotik yan etki yaptı ne yapmalıyım?

“Antibiyotik yan etki yaparsa ne yapmalı?” sorusunun yanıtı en kısa sürede doktora yan etkileri bildirmektir. Aynı zamanda ilacın talimatlarına uygun olarak kullanılması ve tam süresince alınması enfeksiyonların etkili bir şekilde tedavi edilmesine yardımcı olur.

Çocuklarda antibiyotik ne zaman fayda eder?

Antibiyotikler daha çok orta kulak enfeksiyonu, bazı boğaz enfeksiyonları, zatürre, sinüzit ve idrar yolu enfeksiyonu gibi durumlarda kullanılmaktadır. Çocuklarda hastalık etkeninin bakteri olduğu kuvvetle düşünüldüğü veya kanıtlandığı durumlar ve doktor önerisi ile antibiyotik başlanmalıdır.

Klamoks nedir ve ne için kullanılır?

KLAMOKS, geniş spektrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır. KLAMOKS BID 1000 mg film tablet, blister ambalajlarda 10 ve 14 adet beyaz, beyazımsı bir yüzü KF harfi baskılı diğer yüzü çentikli film kaplı oblong tabletler halindedir.

Iburamin Zero nedir ve ne için kullanılır?

Soğuk algınlığı, grip ve viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının varlığında hastalık belirtilerinin giderilmesi veya azaltılmasında kullanılır.

Molcef 400 mg kac yaşında kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler, adolesanlar ve 10 yaşın üzerindeki çocuklarda (≥ 50 kg): Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak günlük toplam sefiksim dozu 200 mg-400 mg olacak şekilde sefiksim/klavulanik asit kullanılması önerilir.


Molcef 100 mg günde kaç kez kullanılır?

Günde tek doz 400 mg veya iki eşit doza bölünmüş olarak 200 mg şeklinde klinik kullanımı önerilir. MOLCEF aç ya da tok olarak kullanılabilir. Komplike olmayan gonokokkal enfeksiyonlarda tek doz 400 mg kullanılmalıdır, • Streptokokkal tonsillofarenjit tedavisi mutlak 10 gündür.

Flagyl ne işe yarar?

FLAGYL oral süspansiyon, metronidazol adı verilen bir ilaç içerir. Metronidazol antibiyotik grubuna ait bir ilaçtır. Vücudunuzda enfeksiyona yol açan bakteri ve parazitleri öldürür.

victoryprofessionalcare.com
Çelik Kapı1 Euro Kaç TL