Klindamisin zararli mi?

Klindamisin zararli mi? Klindamisin zararli mi?, Klindan tehlikeli mi?, Klindamisin kaç gün kullanılır?, Klindamisin hangi hastalıkta kullanılır?, Klindan 600 mg yan etkileri nelerdir?

Klindan tehlikeli mi?

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli KLİNDAN kullanımında dirençli bakteri ve mantar enfeksiyonları gelişebilir (süper enfeksiyon). Bu ağız ya da vajinada pamukçuk şeklinde ortaya çıkar. Bu olasılık ve acil müdahale için tedaviniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır.

Klindamisin kaç gün kullanılır?

Tedaviye genellikle 8-10 hafta devam edilmelidir. Oral pirimetamin dozu 8-10 hafta boyunca günde 25-75 mg'dır. Primetamin yüksek dozda kullanılıyorsa, tedaviye günde 10-20 mg folinik asit ilave edilmelidir.

Klindamisin hangi hastalıkta kullanılır?

Klindamisin, osteomiyelit (kemik) veya eklem enfeksiyonları, pelvik inflamatuar hastalık, boğaz ağrısı, zatürre, akut otitis media (orta kulak enfeksiyonları) ve endokardit dahil olmak üzere bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan bir antibiyotik ilaçtır.

Klindan 600 mg yan etkileri nelerdir?

aniden başlayan, sulu ishaller, bulantı, karın ağrısı ve ateş şeklinde belli eder. Eğer bunlardan herhangi biri sizde mevcut ise, KLİNDAN'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Klindan yan etkileri nelerdir?

Klindamisin linkozamid grubunda yer alan bir antibiyotik olup, en sık karşılaşılan yan etkisi Clostridium difficile'ye bağlı olarak antibiyotikle ilişkili ishal ve psödomembranöz enterokolit gelişmesidir.


Klindan hangi grup antibiyotik?

LİNKOZAMİDLER. Bu grupta, linkomisin ve klindamisin bulunur. Linkomisin, doğal antibiyotiktir.

Klindan kimler kullanabilir?

KLİNDAN 16 kapsül içeren blisterde, kullanma talimatının da içerisinde yer aldığı karton kutuda sunulmaktadır. KLİNDAN, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi), kalp iç yüzeyinin iltihabı (endokardit) ya da AIDS hastalarındaki bazı enfeksiyonlar gibi daha ciddi olguların tedavisinde de kullanılabilir.

Klindamisin günde kaç kez kullanılır?

İki, üç ya da dört eşit doza bölünerek günde 600-1800 mg. tedaviye 4 günden kısa olmamak koşuluyla hastanın düzelmesinden sonra en az 48 saat daha edilmelidir. Daha sonra, klindamisin tedavisine toplam 10-14 günlük tedavi süresi tamamlanana kadar 6 saat arayla 450 mg KLİNDAN kapsül ile devam edilir.

Klindamisin diş için kullanılır mı?

Diş Eti İltihaplarında Antibiyotik İlaçlarına Etkisi

Klindamisin: kemikte veya yumuşak dokuda oluşan dental apseler için kullanılır. Dişçi bunu genellikle, penisilin ve benzeri denendiği ve başarısız olunduğu durumlarda ikincil tedavi olarak önerir.


Klindamisin dirençli ne demek?

Klindamisin: Dirençli

Yorum: Klindamisin ciddi olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının kısa-süreli tedavisinde kullanılabilir çünkü bu tür tedavi sırasında yapısal direncin gelişmesi olası değildir.


Klindamisin Hangi tür?

CLİN, kas veya damar içine uygulanan berrak, renksiz steril çözeltidir. CLİN, linkozamid grubu bir antibiyotik olan klindamisin (klindamisin fosfat şeklinde) içerir. Kutu içerisinde 4 ml'lik renksiz cam ampul şeklinde bulunur.

Klindamisin etki mekanizması nedir?

Etki mekanizması

Klindamisin, makrolidlere benzer şekilde bakteri ribozomlarının 50S alt birimine bağlanarak, protein sentezinin ilk aşamasını inhibe eder. Temel olarak bakteriyostatik olmakla birlikte, yüksek konsantrasyonlarda duyarlı suşlara karşı bakterisid etki gösterir.


Çelik Kapı1 Euro Kaç TLAnkara Göğüs Estetiği