Cordarone

Cordarone Cordarone, CORDARONE nedir ne işe yarar?, CORDARONE kullanırken nelere dikkat edilmeli?, Amiodaron yan etkileri nelerdir?, Amiodaron nedir nasıl kullanılır?, CORDARONE ne kadar süre kullanılır?, CORDARONE nasıl etki eder?

CORDARONE nedir ne işe yarar?

CORDARONE antiaritmik adı verilen ve kalp ritmindeki bozuklukların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Kalbin aşırı hızlı atması ve kalp ritminin düzensiz olması gibi durumların tedavisinde kullanılır. sırasında ve tedavi sonrasında size kan testleri yaparak bu durumu kontrol altında tutacaktır).

CORDARONE kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Amiodaron yan etkileri nelerdir?

Amiodaron ciddi yan etkilere sahip olabileceğinden, esas olarak yalnızca önemli ventriküler aritmiler için önerilir. Ciddi yan etkiler arasında interstisyel pnömoni, karaciğer sorunları, kalp aritmileri, görme sorunları, tiroid sorunları ve akciğer toksisitesi yer alır.


Amiodaron nedir nasıl kullanılır?

DOZ. İntravenöz infüzyon: Yükleme tedavisi: Ortalama doz, 250 ml %5 Dekstroz çözeltisi içinde 5 mg/kg'dır. Bu doz, tercihen infüzyon pompası kullanılarak, 20 dakika-2 saatlik bir zaman dilimi içinde uygulanır ve 24 saatte 2 veya 3 kez tekrarlanır.

CORDARONE ne kadar süre kullanılır?

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi

Başlangıç tedavisi: Genellikle uygulanan doz 8-10 gün süreyle günde 3 tablettir. Bazı durumlarda, başlangıç tedavisinin kısa süreyle daha yüksek dozda (4-5 tablet/gün) verilmesi gerekir. Bu durumda elektrokardiyografik monitorizasyon yapılmalıdır.


CORDARONE nasıl etki eder?

CORDARONE, EKG değişikliklerine yol açabilir. Bu "cordaronik" değişiklik, repolarizasyonun uzamasına bağlı olarak QT aralığında uzamaya neden olur. Buna eşlik eden U dalgaları ve deforme olmuş T dalgaları görülebilir; bu amiodaronun terapötik etkisinin bir belirtisi olup, toksisite değildir.

CORDARONE hangi grup ilaç?

Antiaritmik ilaçlara örnekler: Disopramid. Propafenon (Rytmonorm) Amiodaron (Cordarone, Cordalin, Amidovin)

Kalpteki ritim bozukluğuna ne iyi gelir?

Kalp ritim bozukluğuna ne iyi gelir? Kalp ritim bozukluğuna iyi gelen en önemli etkenler arasında egzersiz vardır. Her gün tempolu yürüyüş yapmak kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Bunun dışında lahana, ıspanak, roka ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi kalbin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Ritim bozukluğuna hangi ilaç iyi gelir?

Kalp ritim bozukluğu tedavisi için kullanılan ilaçlar, çok hızlı atan kalbi yavaşlatarak ritmi tamamen normale döndürebilir. Bu tip ilaçlara ''antiaritmikler'' adı verilir. Kalp hızını düşürmek için en sık kullanılan ilaçlar; beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri ve digoxin'dir.

CORDARONE 200 mg ne için?

CORDARONE, aşağıdaki ağır ritim bozukluklarının tedavisinde, oral yolla uygulama mümkün olmadığında kullanılmalıdır. - Hızlı ventriküler ritim ile birlikte atrial aritmi. - Wolf-Parkinson White sendromuna bağlı taşikardi. - Tanısı konmuş, semptomatik ventriküler aritmi.

Amiodaron kaçıncı şoktan sonra yapılmalıdır?

Antiaritmik İlaçlar

VF/pVT hastalarında 3 şok uygulandıktan sonra 300 mg amiodaron IV (IO) uygulanmalıdır. Eğer VF/pVT 5. şoktan sonra hala devam ediyorsa ek olarak 150 mg amiodaron IV (IO) verilmelidir.


Amiodaron ne tür ilaç?

Tanım: Amiodaron yaşamı tehdit eden ventriküler aritmileirn tedavisinde kullanılan sınıf III grubuna dahil antiaritmik bir ilaçtır.

Amiodaron etkisi nedir?

Amiodaron, sinoatriyal nod ve Atriyoventriküler nodda ietk, edere ve ayrıca aksesuar yoldaki refraktör periyodu uzatarak kalp hızını ve kalbin kasılma gücünü azaltır. Amiodaronun yarılanma ömrü damardan tedavi sonrası 25 gündür, uzun süreli ağızdan tedavi sonrası 40 – 55 güne kadar uzayabilir.

CORDARONE kardiyak Arrestte nasıl kullanılır?

-Kalp durmasında dozu 300 mg IV bolustur (20-30 mL %5 dekstroz ile sulandırılır). Tekrarlayan veya şoka di- rençli VF/VT'de 150 mg ek doz 3-5 dakikada verilebilir. Ardından 1 mg/ dakika 6 saat için, 0,5 mg/ dakika 18 saat için infüzyona geçilebilir.

VF nasıl anlaşılır?

Teşhis, herhangi normal bir P dalgası olmaksızın, düzensiz ve şekillenmemiş QRS komplekslerini gösteren tipik bir elektrokardiyogram (EKG) görüntüsüyle ile konur. Önemli bir ayırıcı tanı ise torsades de pointes'dir .

Beloc çarpıntıya iyi gelir mi?

Üzüm ve bal çarpıntıyı azaltıcı etkileri iyi bilinen gıdalardır.

Amiodaron yerine ne kullanılır?

Amiodaron olmaması durumunda, Lidokain 1mg/kg alternatif olabilir. Magnezyum: 2 gr bolus, 10-15 dk da bir tekrarlanır.

Nabız düşürmek için hangi ilaç kullanılır?

İlaçlar ile çok hızlı atan kalbi yavaşlatabilir veya ritmi tümüyle normale döndürebilirsiniz. Bu ilaçlara antiaritmikler adı verilir. Çeşitli ritim düzenleyici ilaçlar vardır. Kalp hızını düşüren en sık kullanılanlar beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri ve digoxindir.

victoryprofessionalcare.com
Çelik Kapı1 Euro Kaç TL