İntihal Ne Demek

İntihal Ne Demek İntihal Ne Demek, İntihal ne demek örnek?, İntihal in kelime anlamı nedir?, Akademik intihal ne demek?, İntihal suçu ne demek?, Tezde intihal ne demek?

İntihal ne demek örnek?

İntihal Örneği

Bir kaynaktan, o kaynağı belirtmeden büyük metin parçalarını kopyalamak. Birden fazla kaynaktan alıntı yapmak, bunları bir araya getirmek ve eseri kendi eserinizmiş gibi sunmak. Başka birin para karşılığında makale yazdırmak ve bunu kendi eseriniz gibi teslim etmek.


İntihal in kelime anlamı nedir?

Başka birisinin buluşunun, düşüncesinin kaynak göstermeksizin kullanılması intihal olarak adlandırılmaktadır.

Akademik intihal ne demek?

İntihal, sahibine atıf yapmadan özgün fikrin çalınması eylemidir ve sonuçları her açıdan telafi edilemeyecek kadar kötüdür. İntihal, yayınlanmış bir eserin tamamının ya da bir kısmının intihali yapan tarafından kendi çalışmasıymış gibi gösterilmesi ve sunulmasıdır (İnci, 2009, s. 73).

İntihal suçu ne demek?

Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz.

Tezde intihal ne demek?

İntihal (Aşırma)bir yazarın, bir başka yazara ait fikirleri, düşünceleri, yöntemleri bilerek ya da bilmeyerek bilginin kaynağına atıfta bulunmadan alıp kendi orijinal görüşü gibi çalışmasında kullanmasıdır.

İntihal içerik ne demek?

İntihal, fikri mülkiyetin çalınması veya fikri dolandırıcılık anlamına gelir. Orijinal yazara veya sanatçıya atıfta bulunmadan yazı veya çizim parçalarını kullandığınızda, çalışma intihal olarak kabul edilir.

İntihal içermeyen ne demek?

Kendi düşüncelerinizi ortaya koyarken metninizi en doğru cümlelerle süsleyebilirsiniz. Her şey intihal olarak sayılmamaktadır. Eğer bir içerikten yapılan alıntılar yazı içerisinde alıntı yapıldığına dair kaynak gösteriliyorsa, bu alıntılar intihal olarak kabul edilmemektedir.

İntihal olursa ne olur?

Tezde ya da makalede intihal yüksek çıkarsa bu durum etik ihlal olarak değerlendirilir. Aynı zamanda makalenin ya da tezin gönderileceği kurum, yüksek intihal oranı sebebiyle çalışmayı geri gönderecektir.

İntihal nasıl olur?

En basit haliyle bir başka tezden aşırma ile yapılır. Daha önce başkasının hazırlamış olduğu tezden bölüm, paragraf ya da cümleyi kes kopyala yaparak çalışmanıza kaynakçada göstermeden alırsanız intihal yapmış olursunuz.

İntihal ve benzerlik nedir?

Benzerlik, kaynak gösterilerek yapılan alıntının fazla değiştirilmeden yazılmasıdır. Fakat intihal kaynak gösterilmeden aynı ifadenin yazılması veya başkasına ait düşüncenin yazan kişi tarafından kendisine mal edilerek yazılmasıdır.

Alıntı yapmak Intihale girer mi?

Bir akademik kaynaktan doğrudan alıntı (orijinal kaynaktaki aynı cümle yapısı, yazım ve noktalamayla) yaparken alıntı 40 kelimeden az ise bu alıntı metinde çift tırnak içinde verilir. Doğrudan alıntıların çift tırnak içinde verilmemesi (atıf yapısal dahi) intihal sayılır.

İntihal nasıl bakılır?

Tez intihal taramaları Turnitin (http://www.turnitin.com/tr) veya (https://www.intihal.net) adlı yazılımlar aracılığıyla öğrenci danışmanları tarafından yapılır. Turnitin şifresi Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi tarafından verilmekte ve kısa bir eğitim programı sunulmaktadır.

victoryprofessionalcare.com
Çelik Kapı1 Euro Kaç TL