Fixef 400 mg

Fixef 400 mg Fixef 400 mg, Fixef 400 mg ne için kullanılır?, Fixef nedir ne işe yarar?, Fixef hangi grup antibiyotik?, Fixef antibiyotik yan etkileri nelerdir?, Fixef ne zaman kullanılır?

Fixef 400 mg ne için kullanılır?

FİXEF DT, komplike olmayan gonokokkal enfeksiyonlarda (cinsel temasla bulaşan bir enfeksiyon) tek doz 400 mg kullanılmalıdır. FİXEF DT ile streptokokkal tonsillofarenjit (bademciklerin ve yutağın iltihaplanması) tedavisi mutlak 10 gündür.

Fixef nedir ne işe yarar?

Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında (mesane ve idrar yollarının iltihabı), Komplike olmayan gonokokkal enfeksiyonların (Gonokok adlı bakterilere bağlı gelişen idrar yollarının en dış bölümünün enfeksiyonu) tedavisinde.


Fixef hangi grup antibiyotik?

FİXEF, sefiksim adlı bir ilacın etkin maddesini içermektedir. Bu ilaç sefalosporinler olarak bilinen bir antibiyotik grubuna dahildir. Her ambalajda 5 veya 10 adet çentikli film tablet bulunmaktadır. Eğer sefiksime ya da FİXEF'deki diğer maddelere alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

Fixef antibiyotik yan etkileri nelerdir?

Çok yaygın (FİXEF alan kişilerin % 10'undan fazlasında görülen) yan etkiler midede dolgunluk, bulantı, kusma, gaz ve iştahsızlıktır. Yaygın olarak bildirilen diğer olası yan etkiler (FİXEF alan kişilerin %1'inden fazla ama % 10'undan azında görülen) baş dönmesi, dokunmada his kaybı, yumuşak dışkı veya ishaldir.

Fixef ne zaman kullanılır?

Günde tek doz 400 mg veya iki eşit doza bölünmüş olarak 200 mg şeklinde klinik kullanımı önerilir. FİXEF aç veya tok olarak kullanılabilir.

Fixef 400 mg günde kaç kez kullanılır?

Günde tek doz 400 mg veya 12 saat arayla iki eşit doza bölünmüş olarak 200 mg şeklinde kullanılabilir. FİXEF, aç veya tok olarak kullanılabilir. FİXEF, komplike olmayan gonokokkal enfeksiyonlarda (cinsel temasla bulaşan bir enfeksiyon) tek doz 400 mg kullanılmalıdır.

Fixef şurup antibiyotik mi?

Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında, 6. Komplike olmayan gonokokkal enfeksiyonların tedavisinde. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: FİXEF oral yoldan etkili bir antibiyotiktir.

Fixef kaç yaş?

Bir yaş ve üstü çocuklarda FİXEF'in aşağıdaki dozları kullanılabilir: 1-4 yaş arasında: 2,5 ml/gün 5-10 yaş arasında: 5 ml/gün 50 kg'dan ya da 10 yaştan büyük olan çocuklarda yetişkin dozu uygulanır. 6 aylıktan küçük çocuklarda sefiksimin güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır.

Fixef 100 mg 5 ml antibiyotik mi?

Her 5 ml (1 ölçek) süspansiyonda: Sakaroz 2510.2 mg Sodyum Benzoat 2.6 mg Yardımcı maddeler için bkz. 6.1. Süspansiyon hazırlamak için kuru toz. 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji, uygulama sıklığı ve süresi: FİXEF oral yoldan etkili bir antibiyotiktir.

Cabral 400 mg günde kaç kez kullanılır?

CABRAL, kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde önerilen doz günde 3 kez 1- 2 tablettir.

Augmentin nedir ve ne için kullanılır?

AUGMENTIN, aşağıdaki sistemlerde AUGMENTIN'e duyarlı organizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir: Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (KBB dahil): Örn. Rekürren tonsillit, sinüzit, otitis media. Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: Örn.

Moksefen 400 mg tablet ne işe yarar?

MOKSEFEN'in etkin maddesi olan moksifloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara neden olan değişik türlerdeki bakterileri öldürerek etkisini gösterir. MOKSEFEN, 250 mililitrelik renksiz cam flakonlar (ilaç şişeleri) içinde kullanıma sunulmaktadır.

Antibiyotik kullanırken nelere dikkat etmeli?

Antibiyotiğe doktor kontrolünde başlanmalı, kullanım süresi ve dozajını uzman hekim belirlemelidir. Antibiyotikler bakteriyel kaynaklı hastalıklarda kullanılmalıdır. Hekim kontrolünde kullanılan antibiyotik zamanından önce bırakılmamalıdır. Geniş etkili antibiyotikler mecbur kalınmadıkça alınmamalıdır.

Sefiksim ilaç ne işe yarar?

Sefiksim, bir dizi bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotik ilaçtır. Bu enfeksiyonlar orta kulak iltihabı, strep boğaz, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonları, gonore ve Lyme hastalığını içerir.

Cefaks idrar yolu enfeksiyonu için kullanılır mı?

Genital enfeksiyonlar ve idrar yolları enfeksiyonları: Piyelonefrit (idrar yolları ve böbrek iltihabı), mesane iltihabı ve idrar yolu iltihabı gibi. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Çıban (furonkül), irinli deri enfeksiyonu (piyoderma), bulaşıcı, yüzeysel, mikrobik deri enfeksiyonu (impetigo) gibi.

Sefiksim günde kaç kez kullanılır?

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda doz

Standart doz günde 400 mg'dır. Bu doz bir defada ya da 12 saat arayla iki eşit bölümde alınabilir.


victoryprofessionalcare.com
Çelik Kapı1 Euro Kaç TLAnkara Göğüs Estetiği